Výkony hrazené pacienty

Výkony mohou být hrazené pojišťovnou
(při dodání lékařského doporučení)

1. Odborné a administrativní úkony

Pohovor v rámci vstupního vyšetření /osoba 300 Kč
Pohovor v rámci kontrolního vyšetření /osoba 200 Kč
Osobní nebo telefonická konzultace laboratorních výsledků v rámci našeho vyšetření /osoba 100 Kč
Odesílání výsledků poštou (ČR) 35 Kč
Odesílání výsledků poštou – doporučeně (ČR) 60 Kč
Odesílání výsledků poštou (SR) 60 Kč
Odesílání výsledků poštou – doporučeně (SR) 115 Kč

1. Vyšetření protilátkové imunity ve vztahu k poruchám plodnosti

Stanovení antikardiolipinových protilátek IgG a IgM 1 550 Kč
Stanovení protilátek proti kofaktoru beta2-GLP1 IgG a IgM 650 Kč
Stanovení protilátek proti zona pellucida oocytu 300 Kč
Stanovení protilátek proti annexinu V 450 Kč
Stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze IgA 450 Kč
Celkem 3 400 Kč

2. Základní vyšetření buněčné imunity u ženy

Stanovení MIF migrace leukocytů pod agarózou 1 770 Kč
Izolace leukocytů sedimentací (buffy coat) 310 Kč
Zvláště náročné izolace buněk (spermie, trofoblast) 520 Kč
Odběr ze žíly a základní zpracování krve 200 Kč
Celkem 2 800 Kč

2. Další imunologická vyšetření

CIK PEG 150 Kč
C3 300 Kč
C4 300 Kč
IgG, IgA, IgM 650 Kč
Revmatoidní faktor 200 Kč
Celkem 1 600 Kč

3. Základní imunologické vyšetření spermatu

Určení tříd protispermiových protilátek (2x) 1 460 Kč
Nativní spermiogram 350 Kč
Cytologické nátěry sedimentu spermatu 200 Kč
Standardní cytologické barvení nátěru spermatu 100 Kč
Celkem 2 110 Kč

3. Vyšetření souboru štítné žlázy

FT3 300 Kč
FT4 300 Kč
TSH 280 Kč
anti-TPO 600 Kč
Celkem 1 480 Kč

 

Vysvětlivky

Oranžově podbarvené výkony se provádí při vstupním i kontrolním vyšetření ženy.

Zeleně podbarvené výkony se provádí při vstupním i kontrolním vyšetření muže.

Ostatní výkony jsou prováděny pouze v případě, že ještě prováděny nebyly (při našem vstupním vyšetření či při vyšetřeních v dřívější péči jiných pracovišť) nebo vykazovaly pozitivní hodnotu a je třeba jejich další kontrola (např. pro vyhodnocení úspěšnosti léčby).

Zároveň je možnost doplnit i další vyžádaná vyšetření, která můžeme zajistit na našem pracovišti nebo v rámci spolupráce s Všeobecnou fakultní nemocnicí či na dalších specializovaných pracovištích.

Ceník je také k dispozici ke stažení ve formátu PDF nebo XLS.