POZOR ZMĚNA ADRESY

Od září 2021 nás najdete na nové adrese Ke švestkovce 519, Praha

Historie našeho pracoviště

Po restrukturalizaci laboratoří a změně technických podmínek na pracovišti v ÚPMD v Podolí se tým Oddělení reprodukční imunologie pod současným vedením Ing. Kestlerové a MUDr. Madara rozhodl vytvořit nové pracoviště AREPIM s.r.o. Toto pracoviště navazuje na původní dlouholetou tradici se zachováním všech dosavadních metodik ve své původní kvalitě.

Náplň pracoviště

Pro lepší možnosti spolupráce a zapracování další generace mladých odborníků v oblasti Reprodukční imunologie se AREPIM zapojuje i do systému poskytovatelů odborných praxí, stáží a kurzů a je i jedním ze školitelských pracovišť.

Diagnostické metody

Za nejzásadnější diagnostické metody považujeme spektrum uvedené ve výčtu našich vyšetření. Zároveň je možnost doplnit i další vyžádaná vyšetření, která můžeme zajistit na našem pracovišti nebo v rámci spolupráce s Všeobecnou fakultní nemocnicí či na dalších specializovaných pracovištích.

Spolupráce s VFN 1.LF – UK

Díky naší spolupráci s VFN 1.LF – UK může být většina vyšetření hrazena pojišťovnou na základě vyplnění přiložených žádanek. V případě, že pacienti nedodají tuto vyplněnou žádanku lékaře, budou si i tato vyšetření hradit samoplátcovskou formou před provedením odběru.

Těšíme se na setkání s vámi

Za tým AREPIM

Ing. Andrea Kestlerová a MUDr. Jindřich Madar, CSc.