Informace o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Správce údajů

AREPIM s.r.o., Ke švestkovce 519, Praha 5 - Lipence, 155 31
E-mail: info@arepim.cz, IČO: 05372569

Účel zpracování

Správce údajů zpracovává osobní údaje za účelem poskytnutí odborné pomoci subjektu údajů při potížích s početím miminka a jiných reprodukčních potížích.

Osobní údaje subjektu údajů jsou dále správcem archivovány za účelem vědeckého výzkumu a to až do odvolání souhlasu s jejich zpracováním subjektem údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a).

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce poskytnutí informací o osobních údajích týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo odstranění.

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Tímto není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu.