Výkony hrazené pacienty

Výkony mohou být hrazené pojišťovnou
(při dodání lékařského doporučení)

1. Odborné a administrativní úkony

Pohovor v rámci vstupního vyšetření /osoba 550 Kč
Pohovor v rámci kontrolního vyšetření /osoba 275 Kč
Osobní nebo telefonická konzultace laboratorních výsledků v rámci našeho vyšetření /osoba 220 Kč
Odesílání výsledků poštou (ČR) 55 Kč
Odesílání výsledků poštou – doporučeně (ČR) 110 Kč
Odesílání výsledků poštou – doporučeně (SR) 165 Kč
Zrušení návštěvy méně než 24 hodin před vyšetřením 500 Kč
Zrušení návštěvy méně než 48 hodin před vyšetřením 250 Kč
Zrušení návštěvy více než 48 hodin před vyšetřením 0 Kč

1. Vyšetření protilátkové imunity ve vztahu k poruchám plodnosti

Stanovení antikardiolipinových protilátek IgG a IgM 1 870 Kč
Stanovení protilátek proti kofaktoru beta2-GLP1 IgG a IgM 880 Kč
Stanovení protilátek proti zona pellucida oocytu 385 Kč
Stanovení protilátek proti annexinu V 550 Kč
Stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze IgA 550 Kč
Celkem 4 235 Kč

2. Základní vyšetření buněčné imunity u ženy

Stanovení MIF migrace leukocytů pod agarózou 2 200 Kč
Izolace leukocytů sedimentací (buffy coat) 440 Kč
Zvláště náročné izolace buněk (spermie, trofoblast) 660 Kč
Odběr ze žíly a základní zpracování krve 220 Kč
Celkem 3 520 Kč

2. Další imunologická vyšetření

CIK PEG 220 Kč
C3 365 Kč
C4 365 Kč
IgG, IgA, IgM 790 Kč
Revmatoidní faktor 275 Kč
Celkem 2 015 Kč

3. Základní imunologické vyšetření spermatu

Určení tříd protispermiových protilátek (2x) 1 760 Kč
Nativní spermiogram 495 Kč
Cytologické nátěry sedimentu spermatu 330 Kč
Standardní cytologické barvení nátěru spermatu 220 Kč
Celkem 2 805 Kč

3. Vyšetření souboru štítné žlázy

FT3 385 Kč
FT4 385 Kč
TSH 330 Kč
anti-TPO 880 Kč
Celkem 1 980 Kč

Ceník platný od 15.1.2022.

 

Vysvětlivky

Oranžově podbarvené výkony se provádí při vstupním i kontrolním vyšetření ženy.

Zeleně podbarvené výkony se provádí při vstupním i kontrolním vyšetření muže.

Ostatní výkony jsou prováděny pouze v případě, že ještě prováděny nebyly (při našem vstupním vyšetření či při vyšetřeních v dřívější péči jiných pracovišť) nebo vykazovaly pozitivní hodnotu a je třeba jejich další kontrola (např. pro vyhodnocení úspěšnosti léčby).

Zároveň je možnost doplnit i další vyžádaná vyšetření, která můžeme zajistit na našem pracovišti nebo v rámci spolupráce s Všeobecnou fakultní nemocnicí či na dalších specializovaných pracovištích.

Ceník je také k dispozici ke stažení ve formátu PDF nebo XLS.